Festival TIP & Trics

Festival DORST staat voor proeven, ervaren, beleven en genieten! Om dit voor iedereen te garanderen moeten we een aantal afspraken met elkaar maken.

 

Huisregels:

 • Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
 • Bezoekers onder de 18 jaar dienen onder toezicht van een meerderjarige te zijn.
 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
 • De beveiligingsmensen bij de entree mogen je visiteren en zij zijn vrij personen te weigeren.
 • Wij hebben alles voor je geregeld, eigen drank en eten meenemen is dus niet nodig en staan we ook niet toe.
 • Glaswerk en blik zijn verboden.
 • We tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
 • Aanwijzingen van beveiliging en organisatie dienen te alle tijden opgevolgd te worden.
 • Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Tot een uur voor sluitingstijd kunnen bezoekers het festival betreden. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Wildplassen is niet toegestaan, hiervoor hebben we toiletvoorzieningen geplaatst.
 • We staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.
 • De organisatie heeft te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren.
 • Door het betreden van het FESTIVAL DORST terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
 • Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is commercieel / professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
 • Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • In het geval van klachten, van welke aard dan ook, kun je je wenden tot iemand van de organisatie.
 • Bij het niet opvolgen van de huisregels moeten we je eventueel naar huis sturen en kunnen we genoodzaakt zijn de politie in te schakelen.

We verheugen ons erg op jullie komst en laten we er samen een fantastisch festival van maken!

 

Tot bij Festival DORST!

 

wegwijzer_vogelge